tirsdag 19. januar 2010

Bildeanalyse

    Madonna av Edvard Munch


Bildeanalyse

Analyse dreier seg om å se bilde på to plan, det denotative og konnotative

Denotasjon betyr å nedtegne saklig det som vi ser i selve bilde/uttrykket.
Du skal beskrive alt det du kan se og registrere. Du skal ikke tolke men gjengi og registrere det du ser helt objektivt.
I den prosessen kan du f.eks. stille følgende spørsmål:
 • Hva foregår i bildet?
 • Hvilke figurer finnes?
 • Hvilke symboler er avbildet?
 • I hvilke omgivelser inngår bildet?
 • Hvilke farger er brukt?
 • Hvor kommer lyset fra?
 • Hvilken teknikk er brukt?
 • Hva er gjort med bildets komposisjon?

Konnotasjon går mer på de assosiasjonene bildet vekker hos deg personlig. Her kan du være subjektiv og personlig. Hvordan oppfatter du bildet? Hvordan tror du at bildet skal tolkes? I denne prosessen kan det være en fordel å kjenne til hvor og når bildet ble laget. Det kan gi deg ekstra opplysninger om hvordan man tenkte på den tiden bildet ble laget. Din tolkning vil også være avhengig av dine egne referanserammer og livserfaring.
Her kan du f.eks. stille følgende spørsmål:
 • Hvilke følelser blir skapt?
 • Hvordan virker bildet på meg?
 • Hvordan er komposisjonen utnyttet?
 • Hvordan brukes symbolene, og hvordan skal de oppfattes?
 • Hvordan er farge, form, og tegning brukt?
 • Finnes det flere tolkningsmuligheter?
 • Hva tror du at kunstneren ønsker å fortelle?
 • Hvordan virker bildet på meg?
Med utgangspunkt i denne enkle analysemodellen skal du finne et bilde av Edvard Munch og anvende denne modellen i din analyse.
tirsdag 5. januar 2010

Norsk samtidskunstner


Madonna anno 03 av Ingrid ForfangThe magic painting av Craig Flannagan

Her ser du bilder av 3 norske samtidskunstnere. I denne oppgaven skal du velge en Norsk samtidskunstner som du liker eller har lyst å lære mer om. Dere skal alle velge forskjellige kunstnere.
Lag en powerpoint / keynote presentasjon og presanter denne kunstneren for resten av klassen. Maks lengde på framføringen skal være 10 min.
Du skal også lage et lite innlegg om din valgte kunstner på bloggen din. Ta med et eller flere bilder som viser kunstnerens verk.