tirsdag 9. februar 2010

Surrealismen

Salvador Dali «Hukommelsens vedvarenhet»
Her ser du bilder av to kjente surrealistiske malere: Salvador Dali og Rene Magritte. Andre Breton (1896-1966) skrev det «surrealistiske manifest»Her beskriver han den nye utrykksform som kjennetegnes av en høy grad av « umiddelbar absurditet». Med det mente han at drømmer og umiddelbare assosiasjoner måtte bli motiver for kunsten fordi de forteller noe om menneskets indre virkelighet.Den nye uttrykksformen kalte han surrealisme ( overrealisme ) Han mente at tanken, ideer og assosiasjoner skulle strømme fritt og være befridd fra all kontroll av fornuften,estetikken og moralske hensyn.Kan du finne eksempler på kunstverk av Dali og Mageritte som underbygger dette.