tirsdag 23. mars 2010

Norwegian Wood

Norwegian Wood var et av de største prosjektene i forbindelse med kulturbyen Stavanger 2008. Bakgrunnen for prosjektet var at Stavanger har Europas største trehusbebyggelse. Med utgangspunkt i den rike trehusbebyggelsen skulle Norwegian Wood videreutvikle denne tradisjonen og 15 byggeprosjekter ble planlagt. Det skulle bli nyskapende og miljøvennlige byggeprosjekter.NAL-Ecobox var ledere av prosjektene.
Norwegian Wood stilte følgende kvalitetskriterier:

  • Lavt energiforbruk
  • Universell utforming
  • Miljøvennlig materialbruk
  • Nye rasjonelle byggesystemer i tre
  • Høy arkitektonisk kvalitet
Mange av disse prosjektene har blitt realisert. Noen av dem kom bare til planleggingsstadiet , og har foreløpig ikke blitt realisert.
Finn ut hvilke som er bygget og velg et eller flere av disse prosjektene som du har lyst å presentere på bloggen din. Dersom du har muligheter for det, kan du jo ta egne bilder av bygget. 

mandag 22. mars 2010

Utstillinger i Stavanger.


For tiden er det to spennende utstillinger i Stavanger. Den ene er av Stavanger kunstneren Gry Hege Rinaldo som stiller ut bilder i Kunstgalleriet på Madlaveien. Hun stiller ut både tegninger og malerier. Utstillingens tittel er : « To catch a falling star » Dette sier Gry Hege om utstillingen:« Bildene mine handler litt om det å fange lykken, se de positive sider av livet, samtidig som jeg også prøver å få fram sårbare tilstander, blandt annet fraværet av trygghetsfølelse»
Den andre utstillingen «Lowlife» er i Stavanger kunstforening.Utstillingen består av verkene til en rekke Streetart artister som :Dolk, Pøbel, Marty Reed, Atle Østrem, Paal Ariel Smith Hofstad. Rogaland avis skriver følgende:« Det er en form for samtidskunstens folkekunst av kunstnere som ikke er medlemmer av det «dannede selskap» Utstillingen står til 11.april

tirsdag 16. mars 2010

ByggeskikkMange kommuner har utviklet byggeskikkveiledere. Hensikten er å sørge for at utformingen av det bygde miljøet sikres høy estetisk kvalitet i samspill med eksisterende bebyggelse og natur. I bærekraftig byggeskikk vektlegges spesielt følgende områder:
  • Kulturforankring
  • Naturmiljø
  • Materielt miljø
  • Sosialt miljø

Finn eksempler i nærmiljøet , og bruk byggeskikksirkelen ( på s.207 i boken ) og skjemaet til å vurdere bygningens egenverdi og tilpasning til omgivelsene. Er det kontrast eller tilpasning , konflikt eller samspill ?

fredag 12. mars 2010

Kulturminner


Velg en av de to følgende oppgavene som blogginnlegg:

Oppgave 1.
Finn et kulturminne i nærmiljøet. Finn fakta om dette kulturminnet og drøft hvilken verdi du mener dette har.

Oppgave 2:
Velg et kulturminne som står på UNESCO sin verdensarvliste og finn fakta om dette kulturminnet.

onsdag 10. mars 2010

Trebyen StavangerStavanger er Nord-Europas best bevarte treby med 8000 trehus i sentrum og nærområdene. Byen har 173 vernede og restaurerte trehus fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.
Villa Blidensol i Øvre Strandgt. er det eldste huset etter Domkirken og Bispekapellet. Det er datert til mellom slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.
Informasjonen er hentet fra Turid Vold sin bok :" Visuell kultur og Samfunn" fra Gyldendal

Dere har vært på ekskursjon i Gamle Stavanger og sett på trehusbebyggelsen her. Lag et lite blogginnlegg med dine opplevelser og det du har lært på denne vandringen.