fredag 30. april 2010

Byggeskikk i kolonihagen

Foto: Stina Ballerina mai 2009
Mens jeg var i England hadde dere vikar og fikk følgende oppgave:

Vi jobber videre med å bli bevisst god/dårlig byggeskikk og arkitektur.
I løpet av befaringen i kolonihagen på onsdag, skal dere gå rundt med kamera og jakte på eksempler på god, dårlig byggeskikk og karakteristika ved ulike arkitektoniske stilarter. Bildene dere tar brukes som utgangspunkt for en analyse der dere skal vise eksempler på henholodsvis god og dårlig byggeskikk.

I konteksten, kolonihagen,er det særlig viktig at hyttene er tilpasset terrenget og hagen. Hagene er det primære og bygningene skal ikke dominere. Dere skal også vurdere arkitektoniske karakteristika som
-Form på bygningskropp(rektangulær, mangekantet, kvadratisk, påbygg o.s.v.)
-Materialer i tak/vegger og vertikalt eller horisontalt panel m.h.t. bekledning
-Form på vinduer (krysspost, todelt vertikalt, kvadratisk o.s.v..) og plassering
-Form på tak(saltak, valmet, pyramide, tett inntil bygningskropp …)
-Farge og detaljer på hytten
-Samspill/proporsjoner mellom detaljer og helhet

Avslutningsvis skal dere forsøke å plassere hytten i en arkitektonisk stilkategori
( sveitserstil, funkis, jærhus, bonderomantisk e.t.c..)og vurdere samspillet mellom hytten og terrenget. En litt ”haltende” arkitektur kan likevel være et godt eksempel på god byggeskikk i den gitte konteksten, kolonihagen. Ta i betraktning de historiske/sosiale forutsetningene når dere vurderer byggeskikken.

søndag 25. april 2010

Arkitektur i Bath

 Bath i Englander en nydelig by med flott arkitektur og et imponerende Romersk bad. Byen er stort sett bygget opp av den lokale gule sandstein og i " Georgian Style",som engelskmennene kaller stilen. Vi  ville brukt betegnelsen: Nyklassisisme

 Stilen har sitt opphav i Andrea Palladios arkitektur fra renessansen i Italia.Denne villaen heter Villa Capra " la Rotonda" og er tegnet av Andrea Palladio.Det er The Circus og The Royal Crecent som er de største boligkompleksene i byen og er et skoleeksempel på god arkitektur.

Jane Austen besøkte byen flittig og mangen av bøkene hennes hentet sin inspirasjon nettopp fra Bath.