mandag 2. august 2010

Takk for skoleåret 2009/2010

Skoleåret er slutt for elevene i klasse 3STF ved Forus vgs. Denne bloggen har fungert som en fagblogg for faget «Visuell kultur og samfunn» i programområdet : Studiespesialisering med formgivingsfag. Både elevene og jeg som lærer har hatt faglig utbytte av å bruke bloggen som en viktig del av læringsmiljøet.
Selv om bloggen nå avsluttes så håper jeg at den fortsatt kan være til inspirasjon for andre som er opptatt av kunst, arkitektur og design og som kan tenke seg å jobbe med blogg i faglig sammenheng.
Bilde som jeg har tatt av Pompidousentert i Paris kan stå som et symbol for samtidskunst og spennende arkitektur

søndag 2. mai 2010

Modernismens arkitektur

«De fire store » innen modernismens arkitektur er :
Frank Lloyd Wright ( 1867-1959)
Walter Gropius ( 1883- 1969 )
Mies van der Rohe ( 1886 - 1969 )
Le Corbusier ( 1887- 1965 )

Du skal velge en av disse arkitektene og finne ut litt om deres visjoner og tanker omkring arkitektur.Illustrer innlegget på bloggen din med bygg som de har tegnet.Innlegget ditt skal være lenket til en eller flere nettsteder som gir informasjon om arkitekten.

Jeg kan også anbefale « Great building collection» som en god nettressurs

fredag 30. april 2010

Byggeskikk i kolonihagen

Foto: Stina Ballerina mai 2009
Mens jeg var i England hadde dere vikar og fikk følgende oppgave:

Vi jobber videre med å bli bevisst god/dårlig byggeskikk og arkitektur.
I løpet av befaringen i kolonihagen på onsdag, skal dere gå rundt med kamera og jakte på eksempler på god, dårlig byggeskikk og karakteristika ved ulike arkitektoniske stilarter. Bildene dere tar brukes som utgangspunkt for en analyse der dere skal vise eksempler på henholodsvis god og dårlig byggeskikk.

I konteksten, kolonihagen,er det særlig viktig at hyttene er tilpasset terrenget og hagen. Hagene er det primære og bygningene skal ikke dominere. Dere skal også vurdere arkitektoniske karakteristika som
-Form på bygningskropp(rektangulær, mangekantet, kvadratisk, påbygg o.s.v.)
-Materialer i tak/vegger og vertikalt eller horisontalt panel m.h.t. bekledning
-Form på vinduer (krysspost, todelt vertikalt, kvadratisk o.s.v..) og plassering
-Form på tak(saltak, valmet, pyramide, tett inntil bygningskropp …)
-Farge og detaljer på hytten
-Samspill/proporsjoner mellom detaljer og helhet

Avslutningsvis skal dere forsøke å plassere hytten i en arkitektonisk stilkategori
( sveitserstil, funkis, jærhus, bonderomantisk e.t.c..)og vurdere samspillet mellom hytten og terrenget. En litt ”haltende” arkitektur kan likevel være et godt eksempel på god byggeskikk i den gitte konteksten, kolonihagen. Ta i betraktning de historiske/sosiale forutsetningene når dere vurderer byggeskikken.

søndag 25. april 2010

Arkitektur i Bath

 Bath i Englander en nydelig by med flott arkitektur og et imponerende Romersk bad. Byen er stort sett bygget opp av den lokale gule sandstein og i " Georgian Style",som engelskmennene kaller stilen. Vi  ville brukt betegnelsen: Nyklassisisme

 Stilen har sitt opphav i Andrea Palladios arkitektur fra renessansen i Italia.Denne villaen heter Villa Capra " la Rotonda" og er tegnet av Andrea Palladio.Det er The Circus og The Royal Crecent som er de største boligkompleksene i byen og er et skoleeksempel på god arkitektur.

Jane Austen besøkte byen flittig og mangen av bøkene hennes hentet sin inspirasjon nettopp fra Bath.

tirsdag 23. mars 2010

Norwegian Wood

Norwegian Wood var et av de største prosjektene i forbindelse med kulturbyen Stavanger 2008. Bakgrunnen for prosjektet var at Stavanger har Europas største trehusbebyggelse. Med utgangspunkt i den rike trehusbebyggelsen skulle Norwegian Wood videreutvikle denne tradisjonen og 15 byggeprosjekter ble planlagt. Det skulle bli nyskapende og miljøvennlige byggeprosjekter.NAL-Ecobox var ledere av prosjektene.
Norwegian Wood stilte følgende kvalitetskriterier:

  • Lavt energiforbruk
  • Universell utforming
  • Miljøvennlig materialbruk
  • Nye rasjonelle byggesystemer i tre
  • Høy arkitektonisk kvalitet
Mange av disse prosjektene har blitt realisert. Noen av dem kom bare til planleggingsstadiet , og har foreløpig ikke blitt realisert.
Finn ut hvilke som er bygget og velg et eller flere av disse prosjektene som du har lyst å presentere på bloggen din. Dersom du har muligheter for det, kan du jo ta egne bilder av bygget. 

mandag 22. mars 2010

Utstillinger i Stavanger.


For tiden er det to spennende utstillinger i Stavanger. Den ene er av Stavanger kunstneren Gry Hege Rinaldo som stiller ut bilder i Kunstgalleriet på Madlaveien. Hun stiller ut både tegninger og malerier. Utstillingens tittel er : « To catch a falling star » Dette sier Gry Hege om utstillingen:« Bildene mine handler litt om det å fange lykken, se de positive sider av livet, samtidig som jeg også prøver å få fram sårbare tilstander, blandt annet fraværet av trygghetsfølelse»
Den andre utstillingen «Lowlife» er i Stavanger kunstforening.Utstillingen består av verkene til en rekke Streetart artister som :Dolk, Pøbel, Marty Reed, Atle Østrem, Paal Ariel Smith Hofstad. Rogaland avis skriver følgende:« Det er en form for samtidskunstens folkekunst av kunstnere som ikke er medlemmer av det «dannede selskap» Utstillingen står til 11.april

tirsdag 16. mars 2010

ByggeskikkMange kommuner har utviklet byggeskikkveiledere. Hensikten er å sørge for at utformingen av det bygde miljøet sikres høy estetisk kvalitet i samspill med eksisterende bebyggelse og natur. I bærekraftig byggeskikk vektlegges spesielt følgende områder:
  • Kulturforankring
  • Naturmiljø
  • Materielt miljø
  • Sosialt miljø

Finn eksempler i nærmiljøet , og bruk byggeskikksirkelen ( på s.207 i boken ) og skjemaet til å vurdere bygningens egenverdi og tilpasning til omgivelsene. Er det kontrast eller tilpasning , konflikt eller samspill ?