tirsdag 16. mars 2010

ByggeskikkMange kommuner har utviklet byggeskikkveiledere. Hensikten er å sørge for at utformingen av det bygde miljøet sikres høy estetisk kvalitet i samspill med eksisterende bebyggelse og natur. I bærekraftig byggeskikk vektlegges spesielt følgende områder:
  • Kulturforankring
  • Naturmiljø
  • Materielt miljø
  • Sosialt miljø

Finn eksempler i nærmiljøet , og bruk byggeskikksirkelen ( på s.207 i boken ) og skjemaet til å vurdere bygningens egenverdi og tilpasning til omgivelsene. Er det kontrast eller tilpasning , konflikt eller samspill ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar